Redaktor merytoryczny - osoba odpowiedzialna za poprawną zawartość treści merytorycznej w książce.